Yüzme Havuzları

"Kalıplara Sığmayan, Özgür Havuzlar..."

Betonarme havuzlar günümüzde bir form veya kalıba bağlı kalmadan,istenilen şekil ve derinlikte üretilme avantajından dolayı tercih edilmektedir.Kullanıcılarına uzun yıllar hizmet edecek bir yüzme havuzu imal edebilmenin çeşitli aşamaları var...

Doğru Proje

Herhangi bir havuz imalatının ilk aşamasında mimari, mekanik, elektrik ve statik projelerinin yapılması gerekmektedir.
Sosyal tesis, tatil köyü veya otel havuzlarının büyüklüğü, hitap edeceği kişi sayısına orantılı olarak projelendirilmelidir (kişi başı 1,5m² su satıhı ve 3m² güneşlenme platformu).Filtrasyon sistemleri üstten taşma ve skimmerli (satıh sıyırıcı) olarak iki ana bölümden oluşur.

 1. Doğru proje için projeyi oluşturacak kişiler kullanıcıların sosyal statüleri, arkadaş ve misafir çevreleri gibi bilgilere sahip olmalıdır. Havuzu kullanma amaçlarından hangilerine öncelik tanınacağı (spor-eğlence-hoş anbians-v.s.) bilinmelidir. Yüklenici, herkesin isteğine cevap verecek bir havuz dizayn ederken, ileride aileye katılabilecek yeni fertleri veya ev sahibinin çocuklarının gelebilecek arkadaşlarının, ev içindeki duş ve tuvaletleri kullanmalarını isteyip istemeyeceğini bilebilecek kadar kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu yüzden defalarca görüşülmeli, detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Havuzun büyüklüğü, derinliği, güneşlenme terasının büyüklüğü, bu bilgiler ışığında belirlenecektir.
 2. Yüklenici, havuzun yapılacağı alanda iş bitiminde nasıl bir peyzaj çalışması yapılacağını, ne tür bitkiler-ağaçlar kullanılacağını ve yerlerini bilmelidir. Belirlenmiş ise, bu uygulamaları yapacak ekiplerle havuz kullanımını aksatacak, havuz hijyenini tehdit edecek konular proje aşamasında çözülmelidir. 
 3. Yörenin güneş doğuş-batış yörüngesi, hakim rüzgarların yönü, havuz ve güneşlenme terasına gölge düşebilecek saatler gibi bilgilere sahip olunmalıdır. 
 4. Yörenin zemin durumunun bilinmesi havuz dizaynını çok etkileyecek bir detaydır. Zemin sağlam, oturmayan, kaymayan bir yapıda olmalıdır.
 5. Yapılacak işin bütçesi bilinmelidir.
 6. Proje ileride gerekebilecek tadilatlar ve değişiklikler düşünülerek dizayn edilmelidir. Havuza ileride ısıtma sistemi eklenmesi veya üst kapama sistemi ilave edilmesi istenilebilir. İlk hazırlanan proje bu tür tadilatlara engel olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 
 7. Kullanıcıların zevkine hitap edecek havuz kaplaması, platform kaplaması v.s. malzeme seçimlerinde iş birliğine gidilmelidir.


Doğru Uygulama

Yüzme havuzu imalatı inşaat sektörünün özel uzmanlık isteyen bir dalıdır. Türkiye’de senede yaklaşık 6.000 civarında yüzme havuzu imal edilmektedir. Ancak maalesef bu miktarın yaklaşık % 40’ı,deneyimsiz kişiler, ehliyetsiz ustalar veya bizzat işverenlerin kendi imkanları ile havuz yapabilme çabalarından dolayı hatalı imal edilmekte, ya estetik olarak hatalı olmakta, ya kullanım maliyetleri çok yüksek olmakta veya hiç kullanılamamakta, bazılarının da ekonomik ömürleri olması gerekenden önce bitmekte, ilk imal edildiklerinde olmasa bile zamanla su kaçırma, terazisini kaybetme gibi hatalar olmaktadır . Bu da büyük bir servet kaybına yol açmaktadır

Uygulama Aşamaları

Aldığınız tekliflerde kıyaslama yaparken aramanız gereken farklar, küçük detaylarda gizlidir. Mutlaka referanslardan birkaçı ile görüşün.

 • Hafriyat
  Hafriyat-toprak nakliKaba inşaat bitimi, Su testinden sonra dolgu, İş bitimi el ile tesviye ve reglaj işleri.
   
 • Kaba İnşaat İşleri 
  Blokaj
  Grobeton
  Demir İşleri
  Kalıp İşleri
  Hazır Beton
   
 • İzolasyon – su sızdırmazlık testi 
  Sıva – şap
  Dış İzolasyon 
  Havuz iç kaplaması yapılması 
  Makine Dairesi ve denge deposu içlerinin Kaplanması 
  Platform kaplaması yapılması, 
  Makine dairesi kapak veya kapısının yapılması. 
   
 • Mekanik ve Elektrik Tesisat işleri
  Havuz su filtrasyonu hesapları, filtre su geçiş hızı, boru çapları standartlarına ve tekniğine uygun olarak projelendirilmelidir. Kapalı yüzme havuzlarında havuz suyunun ve mekanın ısıtılmasını, mekan içi konfor için sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamak gerekmektedir.
   
 • Havuzun Dış Kısmındaki İşler 
  Drenaj sistemi kurulması 
  Elektrik hattının çekilmesi 
  Taze su hattının çekilmesi 
  Deşarj hattının kurulması 
  Makine dairesi havalandırma hatları


İmalat Sonrası Hizmetler

Projenizi uygulayan firma/kişinin satış sonrası hizmetleri var mı? İşverenin kendisine veya yardımcılarına havuz bakımı konusunda eğitim veriliyor mu? Yedek parça v.s. bakımından üretimi destekleyebiliyor mu? Kullanılan parçaların garanti süreleri, standartlara uygunluğu yeterli mi?

Top